Wskazówki ogólne

1. Zasilacz sieciowy należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z wodą.
2. Uwaga!. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
3. Nie wolno przecinać kabli impulsowych lub 24-voltowy kabel zasilacza.
4. Nie wolno usunąć kołpaków albo izolacji kabli impulsowych.
5. Vulcan pracuje w temperaturze otoczenia od -10 do +50 stopni Celsjusza.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie wodą.
7. Temperatura powierzchni grzewczych nie powinna przekroczyć temperatury +95 stopni Celsjusza.

teczka