Ochrona przed osadami i rdzą:
 
problem z osadami »

przeciw osadom i rdzy »

efekty systemu »


Produkty:

Vulcan  3000 / 5000 »

Vulcan S 10 / S 25 / S 100 »

Vulcan S 250 / S 500 »


Wskazówki ogólne:

najczęściej zadawane pytania »

wskazówki »

instrukcja instalacji »


Kontakt z naszą firmą:

dane kontaktowe »

referencje »

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Efekty systemu

Trzy zalety systemu Vulcan:
  • Vulcan zapobiega odkładaniu się osadu w rurach i urządzeniach
  • Vulcan odkamienia łagodnie cały system rurociągowy
  • Vulcan to ochrona przed korozją i rdzą


1. Vulcan zapobiega odkładaniu się osadu w rurach i urządzeniach:

Uzdatniając wodę, system Vulcan nie zmienia składu wody, lecz tylko zdolność kryształków wapienia do łączenia się. Kiedy woda zostaje podgrzana albo kiedy dochodzi o spadku ciśnienia, kryształki wapienia w nie uzdatnionej, twardej wodzie tworzą narośl.
Łącząc się, odkładają się na rurach i w krótkim czasie tworzą osad.

Działając w oparciu o naturalny proces Elektroforezy, patentowana technologia Vulcan-Impuls zmienia zdolność kryształków wapnia i magnezu do łączenia się. W wodzie uzdatnionej system Vulcan dochodzi jedynie do tworzenia się nieszkodliwych kryształków-pałeczek. Owe kryształki-pałeczki już nie mogą łączyć się ze sobą i są wypłukiwane wraz ze ściekami.
 

2. Vulcan odkamienia system rurociągowy:

W wodzie nie uzdatnionej przebiegają dwa równoległe procesy. W pierwszym łączące się ze sobą kryształki wapnia tworzą osad, przy czym powstaje dwutlenek węgla. Owy dwutlenek węgla niemal jednocześnie zmniejszy istniejący już osad w procesie naturalnego rozpuszczenia. Proces tworzenia się osadu jednak przebiegnie szybciej niż proces naturalnego rozpuszczenia i rura się zarośnie.

Vulcan zapobiega odkładaniu się nowego osadu w rurze. Dlatego proces naturalnego rozpuszczenia może stopniowo zmniejszyć istniejący już osad. W rezultacie istniejący osad ulegnie zmniejszeniu zanim nowy osad zdąży się utworzyć i rura zostaje wyczyszczona. Ponieważ dwutlenek węgla potrafi rozpuszczać tylko wapień od wapienia, lecz nie od powierzchni rury, pozostaje cienka warstwa ochronna.
 

3. Vulcan to ochrona przed korozją i rdzą:

Pod wpływem agresywnej, zawierającej wapień wody, we wszystkich metalowych rurach, przede wszystkim w miedzianych, żelaznych i ocynkowanych żelaznych, dochodzi do utlenienia miedzi i żelaza.
Owe tlenki działają agresywnie na powierzchnię rury, co miejscami powoduje korozję.

Technologia Vulcan-Impuls wpływa na efekt elektroforezy, który prowadzi do tworzenia się warstwy ochronnej z węglanu żelaza.
Zależnie od materiału rury warstwa ta składa się z węglanu miedzi, węglanu żelaza albo węglanu cynku i osadza się na wszystkich czystych i gładkich metalowych powierzchniach.
W ten sposób Vulcan chroni przed korozją cały system wodociągowy.