Efekty systemu

Trzy zalety systemu Vulcan:

  • VULCAN zapobiega odkładaniu się osadu w rurach i urządzeniach
  • VULCAN odkamienia łagodnie cały system rurociągowy
  • VULCAN to ochrona przed korozją i rdzą
  1. VULCAN zapobiega odkładaniu się osadu w rurach i urządzeniach:

VULCAN nie zmienia składu wody , jedynie oddziałuje na nią impulsami elektrycznymi , które zmieniają  sposób  krystalizacji  węglanu wapnia . Znane są  dwie  sieci  krystaliczne  węglanu  wapnia : sieć  kalcytu  i  sieć  aragonitu . Węglan wapnia wydzielający się  z  wody  w  sposób  naturalny  przyjmuje  sieć  krystaliczną  kalcytu – otrzymujemy  wtedy osad  zrośnięty niemal z powierzchnią  rury czy  grzałki , osad twardy  i  trudny do usunięcia , który  narasta , narasta  …

Dzięki  impulsom  urządzenia  VULCAN  kryształy  węglanu wapnia  powstają  w  strukturze  aragonitu . Tworzą  igły unoszone łatwo  przez  słup wody bo te igły nie maja  zdolności  przyczepiania się  do powierzchni !

Ta  subtelna  zmiana  strukturalna  wywołana  impulsami  elektrycznymi powoduje , że na powierzchni rur i armatur  nie  odkłada  się  kamienny  depozyt ! pozostają  one  czyste  i mogą  bez  przeszkód  pełnić  swoje  funkcje .

  1. VULCAN odkamienia system rurociągowy:

Proces  krystalizacji  węglanu wapnia  jest  procesem  odwracalnym . Zawsze  pewna  ilość  węglanu wapnia  powstaje  , a pewna ilość  tego  związku  rozpuszcza  się . Efekt  narastania  osadu  wiąże  się  z  tym , że  pewne  efekty termodynamiczne ( zmiana ciśnienia , zmiana temperatury ) bardziej  sprzyjają  krystalizacji . Poza tym w układzie  wodociągowym  mamy  do czynienia z  ciągłym  napływem  świeżej  wody  , niosącej  nowe  ilości  związków wapnia .

Jeżeli  wodę  uzdatnimy  metodą  VULCAN-IMPULS to  normalne  procesy  krystalizacji i rozpuszczania  będą  przebiegały z taką  samą  intensywnością  jak  w  wodzie nieuzdatnionej ale  powstający  węglan  wapnia  będzie  miał  strukturę  pożądanego aragonitu ( igiełek ) , natomiast  rozpuszczaniu  będą  ulegały  obie  istniejące  formy  węglanu  wapnia . Sumą  takiego  procesu będzie  redukcja  istniejącego  na ściankach rur i armatury  starego  osadu .

Rozpuszczanie się  osadu w taki sposób , cząsteczka po cząsteczce , to najbardziej  bezpieczna  metoda  odkamieniania  układu  wodociągowego . Nie grozi  ona  masowym  uwolnieniem  ogromnej  ilości  osadu , co  skutecznie  zatkałoby  wszystkie  urządzenia  i zawory .

Taka  metoda ma tylko jedną wadę  – jest  bardzo  powolna  i  trwa z reguły  dłużej  niż  powstawanie  tego  osadu .

  1. VULCAN to ochrona przed korozją i rdzą:

Oddziaływanie pola elektrycznego na wodę  i rozpuszczone w niej  jony  nazywa się  ELEKTROFOREZĄ . Ten  proces  sprawia  , że  na metalowych ściankach rur ( jeżeli mamy takie ) tworzy się  pojedyncza  warstwa węglanowa : węglanu cynku  lub  żelaza – w rurociągach  stalowych ; węglan miedzi  w  rurociągach miedzianych . Ta  warstewka chroni  znajdujący  się pod  nią  metal  przed  dalszą  korozją .

Dzięki  metodzie  VULCAN-IMPULS  uzyskamy  rury  czyste  i  zabezpieczone przed  korozją .